O nás

SONS ČR, z. s.

neboli Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek, je spolek převážně zrakově postižených lidí, kteří jsou přesvědčeni, že ztráta či poškození zraku neznamená vyloučení z běžného života. Naším posláním je možné bariéry a obtíže spojené se zrakovým postižením odstraňovat a překonávat. Svou podporu a pomoc poskytujeme nejen našim členům, ale všem nevidomým a slabozrakým po celé České republice. Široké veřejnosti chceme ukázat, že i lidé se zrakovým handicapem se mohou na trhu práce uplatnit v mnoha oborech, podporujeme zaměstnanost zrakově postižených, a to jak osvětou, poradenstvím aj., tak i tím, že sami zrakově postižené zaměstnáváme.

Více informací o typech a cenách masáží naleznete v záložce CENÍK .

Světlana Petkovová

Jednou naší zaměstnankyní je paní Světlana Petkovová, která u nás pracuje již 14. rokem a jsme za ni a její dlouholeté zkušenosti velmi rádi. Paní Světlana patří ke slabozrakým masérům a poskytne Vám profesionální masáž šíje a zad nebo rovnou celého těla. Pro náročnější klienty velmi dobře ovládá i manuální lymfodrenáž. Každopádně pocítíte brzkou úlevu jak těla, tak ducha a ještě se s ní hodně nasmějete :-)

Kamila Vlasáková

Další masérkou je Kamila Vlasáková, která má více než desetileté zkušenosti jak se zdravotními, tak s relaxačními masážemi. Poskytuje základní masáže šíje, zad i celého těla, lymfatické a reflexní masáže, případně i těhotenské masáže. Kamila je těžce zrakově postižená a v jejím životě jí pomáhá psí parťačka. Při masáži s vámi bude v masérně podřimovat tedy i labradorka Calinka.